Οι εργαζόμενοι του Δημοσίου αντιστέκονται στο «κοινωνικό πείραμα» της λιτότητας στην Ελλάδα